exacto logo
exacto logo
     
   

    Tevékenységeink

 1. Pályázati tanácsadás

 1. Közbeszerzési tanácsadás

  • közbeszerzési eljárások bonyolítása
  • ajánlatkérelem összeállítása
  • ajánlati dokumentáció összeállítása
  • tenderfigyelés
 1. Gazdasági tanácsadás

  • Projektfinanszírozási tanácsadás
  • Hiteltanácsadás
  • Üzleti terv, pénzügyi terv készítése
  • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
  • Pénzügyi előrejelzések és pénzügyi kockázatelemzések készítése
  • Egyedi projektek pénzügyi-gazdaságossági számításainak végzése
  • Gazdasági elemzések készítése
 1. Iroda bérbeadás


       Pályázati tanácsadás     


Sok esetben a cégek fejlesztéséhez, beruházások, új tervek megvalósításához - a saját erőn túl - külső forrásokra is szükség van. Ezen források bevonásának talán legkedvezőbb módja a pályázati úton elnyerhető támogatások. Az elérhető pályázatok száma azonban mára több százra duzzadt, melyből nem könnyű feladat kiszűrni, hogy egy-egy vállalkozásnak egy-egy tervezett fejlesztéshez mely támogatásra való pályázás a célszerű. Ezért bízza ránk ezt a feladatot, hiszen cégünk a teljes pályázási folyamat lebonyolításával áll az Ön rendelkezésére.

Pályázati tanácsadói szolgáltatásunk hosszú múltra tekint vissza, hiszen már a kezdetektől fogva, 1991-től végezzük e tevékenységünket.

A pályázat előkészítésétől kezdve, a megírásán és lebonyolításán keresztül az elszámolásig teljes körű szolgáltatást kínálunk.

Amit nyújtunk:


Pályázatfigyelés

Pályázatfigyelő koordinátoraink folyamatosan szemlézik az összes aktuális hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségeket,  melyeket szelektálnak, értékelnek, majd az Ön által megadott információk alapján egy rövid és érthető, a pályázati felhívásból készített kivonat formájában kiközvetítenek Ön felé. Így nem kell foglalkoznia a pályázatok nyomon követésével, sem idejét vesztegetnie a sokszor 50-60 oldalas, nehéz nyelvezetű pályázati felhívások tanulmányozásával. Bízza ezt olyan szakemberre, aki erre specializálódott!


Pályázati tanácsadás, konzultáció

Amennyiben az ajánlott pályázat felkelti érdeklődését, és Ön is úgy gondolja, hogy az valóban illeszkedik fejlesztési elképzeléseihez, akkor következhetnek a részletekbe menő szakmai konzultációk. A konzultáció(k) során közelebb kerülünk az Ön vállalkozásához, beruházási terveihez, fontos megismernünk cégének gazdasági, pénzügyi körülményeit, lehetőségeit. Ezek alapján tudunk segíteni annak megvizsgálásában, és eldöntésében, hogy vállalkozása alkalmas-e a részvételre. Ha igen, segítséget nyújtunk a pályázat feltételeinek, egyes pontjainak értelmezésében, a pályázati stratégia felépítésében. Így biztosan nem esik abba a hibába, hogy olyan pályázat összeállításába kezd, amely nem (megfelelően) illeszkedik az Ön fejlesztési célkitűzéseihez, vagy amely pályázat alkalmassági feltételeinek Ön nem felel meg.


Pályázat kidolgozása, dokumentáció összeállítása

Amennyiben elhatározza a pályázaton való részvételét, Önnel szoros együttműködésben kidolgozzuk és összeállítjuk pályázatát. Elkészítjük az ehhez szükséges anyagokat, melyekhez kellő szakmai - elsősorban közgazdasági, pénzügyi - ismeretek igényeltetnek. Szükség esetén kidolgozzuk a megvalósíthatósági tanulmányt, a projekt szakmai, pénzügyi, üzleti tervét, előrejelzéseket, kimutatásokat, elemzéseket végzünk. Majd kellő alapossággal és figyelemmel összeállítjuk a dokumentációt, garantálva a formai hiányosságoktól való mentességet. Öntől csak a megfelelő dokumentumokat, és együttműködését kérjük! A többi a mi feladatunk!


Pályázatok menedzselése, utógondozása

A pályázat pozitív elbírálását követően még korántsem nevezhető befejezettnek a folyamat. A legfontosabb pont, a kézzel fogható pénzbeli támogatás, mint végeredmény eléréséig még sok teendő van. Mi nem hagyjuk magára ebben a fázisban sem! Segítünk értelmezni az aláírandó támogatási szerződést, megállapodásokat, közreműködünk a projekt szerződésszerű lebonyolításában, pénzügyi és előrehaladási jelentések készítésében, a folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésében, valamint a végső jelentés összeállításában. Akár először került kapcsolatba a pályázati rendszer bürokratikus feltételeivel, akár rutinosabb pályázó, mi mindenképpen megkönnyítjük hozzájutását a kívánt pénzbeli támogatáshoz! Válasszon minket!Cégünk igénybevétele nemcsak azért fontos az Ön számára, mert levesszük a válláról a pályázatkereséssel, értelmezéssel, megírással, menedzseléssel, utógondozással járó terheket, hanem mert olyan dologgal rendelkezünk, amellyel csak kevesen: 16 éves tapasztalattal! Ennek talán legfontosabb előnye, hogy tisztában vagyunk a pályázati rendszer mindennemű buktatójával, kiismertük e buktatók elkerülésének lehetőségeit, így maximálisan tudjuk biztosítani az ebből adódó hátrányok kiküszöbölését.

Mindezek ellenére ne feledje: hatékonyan és eredményesen csak Önnel együtt pályázhatunk!

vissza

   Közbeszerzési tanácsadás        

Cégünk 1999-től foglalkozik közbeszerzési tanácsadással mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalt segítve. Bonyolítottunk 2 milliárd forintos és 9 millió forintos eljárást is.

a) Ha Ön ajánlatkérő:

Szolgáltatásainkat klasszikus ajánlatkérőknek (önkormányzatok, és intézményeik, közpénzből fenntartott szervezetek, stb.), és vállalkozásoknak egyaránt kínáljuk. A közbeszerzési törvény a vállalkozói szférát is érinti, hiszen azok a projektek, melyek többségében uniós forrásokból valósulnak meg és a projektméret eléri a közbeszerzési értékhatárokat, már a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak, tehát a támogatott vállalkozás köteles közbeszerzési eljárást alkalmazni beszerzéseinél. Ez a kör nem rendelkezik jelentős tapasztalatokkal, mint ajánlatkérő, ezért a mi szolgáltatásaink biztosíthatják a törvényes eljárások lebonyolítását.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadóktól elvárt feltételekkel (sorszámunk a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében: 106.) és teljes körű felelősség-vállalással vállaljuk közbeszerzési eljárások lebonyolítását, mint az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet. Önt, mint ajánlatkérőt azon több tucat feladat ellátásában segítjük, melyek elvégzését a közbeszerzési törvény kötelezőként írja elő, azonban olyan speciális szakmai tudást igényelnek, amire nem minden esetben létezik cégen belüli kompetencia. A közbeszerzés ugyanis olyan önálló szakterületté vált az utóbbi években, melynek végzéséhez komplex ismeretek szükségesek, valamint kreativitást, és problémamegoldó készséget igényel.

  Amit nyújtunk:

javaslattétel az eljárás típusának kiválasztásához,
szükség, illetve igény esetén a közbeszerzési eljárás rendjének, szabályzatának elkészítése,
az ajánlati dokumentáció és a szerződések tartalmi, - kérés esetén szakmai - és formai követelményei, a bírálati szempontok és az értékelési eljárás meghatározása,
az ajánlati, illetve részvételi dokumentáció összeállítása,
a Közbeszerzési Értesítőben és az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmények (ajánlati, részvételi felhívás, tájékoztató) elkészítése, feladása, ügyintézése,
folyamatos kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával, a Döntőbizottsággal, valamint a Közbeszerzés Szerkesztőbizottságával,
az ajánlattevőkkel való kapcsolattartás és teljes körű tájékoztatás biztosítása,
független szakértőként a beérkezett ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelése,
az egyes eljárási cselekmények (eljárás előkészítése, bontás, értékelés, bíráló bizottsági ülések, eredményhirdetés és szerződéskötés) megszervezése, lefolytatása,
az eljárások technikai feltételeinek biztosítása (pl. tárgyaló, kommunikációs eszközök, stb.)
Tanácsadásunkat eseti, általános, vagy rendszeres konstrukcióban ajánljuk. Keressen minket, és vegye igénybe!

b) Ha Ön ajánlattevő:

Ajánlattevői oldalon szolgáltatásainkat vállalkozásoknak kínáljuk.
Amit nyújtunk:
Tenderfigyelés: közbeszerzési felhívások figyelése, összefoglalók készítése
Előzetes felmérés: a felhívás és a dokumentáció előzetes átvizsgálása, valamint a megbízó vállalkozásának vizsgálata, hogy mennyiben felel meg a kiírás feltételeinek
Ajánlat/részvételi dokumentáció összeállítás: listakészítés a beszerzendő és benyújtandó dokumentumokról, szükséges nyilatkozatok elkészítése, beszerzett dokumentumok ellenőrzése, dokumentáció teljes körű, komplett összeállítása
Jogorvoslati eljárásban képviselet: segítséget nyújtunk, ha úgy érzi, jogtalanul zárták ki, vagy jogsérelem érte


vissza     Gazdasági tanácsadás     


  1. Projektfinanszírozási tanácsadás

Megoldásokat keresünk és ajánlunk Önnek komplex fejlesztési elképzelései finanszírozásához. A pályázati tanácsadás mellett, amennyiben nem rendelkezik a szükséges saját erővel sem, ennek kiegészítéséhez, a beruházás megvalósításához megfelelő pénzügyi konstrukció keresésével kívánunk hozzájárulni.


  2. Hiteltanácsadás

Cégünk fennállása óta több piacvezető kereskedelmi bankkal, pénzintézettel is üzleti kapcsolatban állt és áll, mely keretében különböző hiteltermékeket kínálunk - elsősorban - pályázni kívánó partnereink, ügyfeleink részére banki kínálatokból. Jól bevált, hatékony módszerek alapján feltérképezzük az Ön számára legmegfelelőbb hitelkonstrukciókat. Ha igényt tart rá, összeállítjuk a hitelkérelmet is, illetve a hozzá kapcsolódó fejlesztési, üzleti terveket is.


  3. Vállaljuk továbbá:

Üzleti terv, pénzügyi terv készítését
Megvalósíthatósági tanulmány készítését
Pénzügyi előrejelzések és pénzügyi kockázatelemzések készítését
Egyedi projektek pénzügyi-gazdaságossági számításainak végzését
Gazdasági elemzések készítését

vissza

 
 
Az oldal üzemeltetője az NCArt Zrt. © Minden jog fenntartva